servizo de prevención mancomunado
Servizo de Prevención mancomunado
Servizo de Fisioterapia preventiva
Servizo de Fisioterapia preventiva
Departamento de formación
Departamento de formación
Desenvolvemento e investigación
Desenvolvemento e investigación

Asociación Mar Seguro de Galicia

Somos unha organización sen ánimo de lucro que ten o seu ámbito de actuación en toda Galicia. Foi creada no ano 2008, tras o acordo das tres Federacións Provinciais de Confrarías de Pescadores co fin de promover a cultura preventiva, a formación integral, realizar estudos, manuais e campañas que melloren a calidade de vida de todos os traballadores do sector.

convenios e colaboracion
Convenios e Colaboración
documentos
Publicacións e Estudios
enlaces de interese
Enlaces de Interese
mar seguro galicia