servizo de prevención mancomunado
Servizo de Prevención mancomunado
Servizo de Fisioterapia preventiva
Servizo de Fisioterapia preventiva
Departamento de formación
Departamento de formación
Desenvolvemento e investigación
Desenvolvemento e investigación

Servizo de Prevención Mancomunado

O Servizo de Prevención Mancomunado Mar Seguro de Galicia foi creado no ano 2009 pola demanda do sector, que necesitaba un servizo de alta calidade e capacitación, especializado no mundo da pesca, marisqueo e acuicultura.

O SPM-MSG é herdeiro do Servizo creado no 2006 pola Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra (SPM-FPC), este SPM fixo un gran traballo polo que tras varias consultas entre as diferentes Federacións decidiuse crear un SPM de ámbito autonómico enfocado o sector da pesca, marisqueo e acuicultura.

Na organización do traballo do SPM-MSG a colaboración diaria cas confrarías e o dispor de técnicos de prevención por toda a costa galega, permite que a presenza nos diversos portos sexa constante estando sempre a disposición das empresas mancomunadas.

Lei 31/1995, de 8 de Novembro, de Prevención de Riscos Laborais. (E as súas modificacións)

R.D. 39/1997, de 17 de Xaneiro, Regramento dos Servizos de Prevención. (E as súas modificacións)

R.D. 1216/1997, de 18 de Xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo a bordo dos buques de pesca.

R.D 54/2007

Elaboración de Plans de Prevención e Avaliacións de riscos.

Asesoramento preventivo:

Resposta a requirimentos da inspección de Traballo ou do ISSGA.

Acompañamento ante a Inspección de Traballo ou o ISSGA.

Asesoramento en equipos de protección individual e colectivo.

Consultas á administración.

Realización de estudios e estatísticas.

Formación e información específica para o sector.

Investigación de accidentes.

  • REGLAMENTO DO SERVIZO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO (SPM-MSG)
  • FOLLA DE ADHESIÓN O SERVIZO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO (SPM-MSG)

Contactos técnicos

Zona de Coruña a Ribadeo

Carlos: 648465009 carlos.perdiz@marseguro.es

Zona Costa da Morte

Eva: 648463900 eva.calvo@marseguro.es

Zonas Ría de Muros e Noia, Arousa Norte

Neri: 678567380 neri.tunez@marseguro.es

Zonas Arousa Sur, Ría de Pontevedra

Alberto: 648464811 alberto.figueiro@marseguro.es

Zona De Bueu a A Guarda

Paula: 648464701 paula.pardo@marseguro.es